Kjøpsbetingelser

1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på Rayvoltbike.no til forbrukere.

Selger: Rayvoltbike.no (Rayvolt Scandinavia AS)

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Rayvoltbike.no: nettbutikken som er knyttet til domenet Rayvoltbike.no.

På Rayvoltbike.no kan du kjøpe varer. For å utføre kjøp må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Rayvoltbike.no leverer kun til fastlands Norge.

Rayvoltbike.no tar betalt for varer med mva.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og  e-handelsloven som du finner her https://lovdata.no/.

Dersom du kontakter Rayvoltbike.no via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du Rayvoltbike.no via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt og emballasje.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp.

4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp med Vipps Checkout portal gjennom bruk av bank- eller kredittkort, med faktura eller ved kjøpsfinansiering.

Vipps er finansagent for Rayvoltbike.no. Du finner Vipps Checkout betingelser her https://vipps.no/kontakt-oss/

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Rayvoltbike.no er veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Rayvoltbike.no bruker Bring Klimanøytral Servicepakke, samt Itide for større forsendeler. Betingelser om levering, henting og sporing finner du her Bring Klimanøytral Servicepakke

6 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Rayvoltbike.no melding om dette (angrefrist).

Alle produkter skal leveres tilbake til Selger innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Varene skal leveres tilbake til den Selger som er oppgitt i sendingsbekreftelsen som inneholdt varen.

Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Rayvoltbike.no.

Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Rayvoltbike.no i samsvar med vilkårene.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

7 Forsinkelse av leveransen

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Rayvoltbike.no.

8 Reklamasjon og garanti

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Rayvoltbike.no melding om reklamasjon i henhold til Forbrukerkjøpsloven § 30.

9 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post. Innholdet i disse vil ofte være tilpasset deg, med relevant informasjon og tilbud.  Det er frivillig å motta disse nyhetsbrevene, og du må eksplisitt gi ditt samtykke i forbindelse med kampanje, registrering eller på «min side».

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

10 Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

Dersom du velger å skrive en produkt vil omtalen og navnet du velger å bruke bli gjort synlig for andre kunder. Rayvoltbike.no er behandlingsansvarlig.

14 Salgspant

Rayvoltbike.no har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

15 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Rayvoltbike.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Rayvoltbike.no leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Rayvoltbike.no sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte. Disse opplysningene kan administreres på «min side».

17 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

19 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Rayvoltbike.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Tønsberg tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

rayvolt_logo_square

Rayvolt Scandinavia AS - importør av Rayvolt Bike til det skandinaviske markedet.

Kontakt oss

Rayvolt Scandinavia AS
920742785 MVA

Måkeveien 2B
3112 Tønsberg

post@rayvoltbike.no

400 00 338

TorinoWide-4
TorinoWide-11
Handlekurv
Skroll til toppen